makinig ka sa payo ng nakakaalam

TANONG: bakit kailangan mong maglogout pagkatapos pag nasa pampublikong lugar ka?
SAGOT: dahil hindi mo alam ang mga posibilidad.

1.
fb

2.
fb1

TANONG: anong magandang payo para mas madali kang matanggap sa trabaho?
SAGOT: magbawas ka ng kumpiyansa sa sarili.

1.
res

2.

res-1

3.
res-2

maniwala ka, alam ko.

Shares 0

0 thoughts on “makinig ka sa payo ng nakakaalam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *