0 thoughts on “mangkok”

  1. haha what a killer analogy.

    may mga tao na mas masarap pa tumingin sa BANGIN kaysa kausapin sila.

    meron din mga tao na tatalon na lang ako sa bangin kaysa makasama sila ng isang linggo.

    :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *