proseso

sa isang relasyon na nabuo at nabuhay sa online world hindi porke’t ayaw n’yo na sa isa’t isa ganun na lang ‘yun. may mga batas ‘yan na dapat sinusunod bago n’yo masabing talagang tapos na ang lahat. bago kayo makipag relasyon sa iba o bago n’yo ipagpatuloy ang buhay n’yo na mag isa na lang kayo kailangang pagdaanan n’yo muna ito, walang pinagkaiba pag kinasal kayo sa totoong mundo hindi porke’t hindi na kayo magkasundo e ayaw ayawan na, may mga proseso kayong dapat pagdaanan. una, kailangan mo pa ring mag online hindi p’wedeng pag nawala kayo basta ka na lang din mawawala sa lahat ng networking sites at sa ym. ganun sa online, kahit gaano kasakit at kahit gaano kabigat kailangan mong mag login sa mga ‘yun dahil obligado ka. bakit? dahil kailangan mong mabasa ang mga parinig n’ya sa status sa ym o sa mga wall sa facebook at shoutouts sa friendster, maniwala ka iyan ang batas sa isang online relationship. kahit gaano kasama ang loob mo at kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo para man lang sa pinagsamahan n’yo.. kailangan mong pagdaanan ‘yun bago ka mag move on. pakiusap, makinig ka sa mga himutok n’ya sa mga status ng accounts n’ya sa online world. maawa ka.
at pangalawa, ‘wag kang sasagot.

Shares 0

0 thoughts on “proseso”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *