midnight snack

ang isang malawak na espasyong pumapagitna at naghihiwalay sa pagiging manunulat at ng mambabasa ay ‘yung pag nagsusulat ka hindi mo kailangan ng mambabasa para matawag kang manunulat, ang kailangan mo lang ideya. hindi tulad pag ikaw ang nagbabasa kailangan mo ng letra ng nagsusulat para matawag kang mambabasa dahil kung wala nun mas lohikal na tawagin ka sa mas ibang pagkakakilanlan katulad ng ale o mama o kaya normal na taong internet lang. sa mas madaling salita, kailangan ng pangalawa ang nauna at p’wedeng paghugutan ng lakas ng nauna ang pangalawa pero hindi ibig sabihin na ikamamatay n’ya ang pagkawala nito. ang manunulat ay mananatiling manunulat hangga’t pumapayag s’yang kunsintihin ng mga letra n’ya ang landi ng utak n’ya. Continue reading “midnight snack”