zoo

alam mo kung anong pagkakapareho ng zoo at ng opisina?
kailangan mong maging maingat sa pag aabot ng kahit na anong bagay sa mga hayop dahil minsan na malibang ka at mapasobra ng haba ang kamay mo,
.. sasagpangin ka nila.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *